Szablony

 • Szablony są projektowane tylko i wyłącznie na platformę Blogger/Blogspot
 • Można pobierać tylko na użytek własny 
 • Pobranego szablonu możesz użyć na dowolnej ilości SWOICH blogów
 • Pobrany szablon nie może być udostępniony dalej, zarówno w wersji oryginalnej jak i zmienionej
 • Każdy pobrany szablon otrzymuje wsparcie (z wyłączeniem szablonów, które zostały usunięte i już nie są dostępne do pobrania) 
 • Wsparcie obejmuje: dostosowanie szablonu do stanu z wersji demo, pomoc przy wgraniu szablonu oraz poprawa ewentualnych błędów. Nie wprowadzam indywidualnych zmian. 
 • Szablony można dowolnie dostosować pod siebie
 • Logo nie wchodzi w skład szablonu (indywidualny projekt, tylko na zamówienie)

Grafiki

 • Można pobierać tylko na użytek własny (z wyłączeniem planów lekcji, które mogą być pobierane przez szkoły/przedszkola dla uczniów) 
 • Z pobranych grafik można korzystać w dowolny sposób 
 • Pobrane grafiki, nie mogą być udostępnione w formie oryginalnej jak i zmienionej 
 • Udostępnionych grafik, nie dostosowuje/nie zmieniam pod indywidualne preferencje (indywidualne grafiki, tylko na zamówienie) 

Copyright © Twórczy notatnik